Het poldergebied tussen de Diefdijk en de Zouwendijk/Bazeldijk en Lek en Linge maakte eeuwenlang deel uit van de belangrijkste verdedigingslinie van ons land: de Hollandse Waterlinie. Door polders onder water te zetten ontstond een unieke, kniehoge waterbarrière tegen vijandelijke legers. De bewoners van deze streek betaalden een hoge prijs. De linie is van groot historisch belang en is recent tot Werelderfgoed uitgeroepen.

Unesco Werelderfgoed

Unesco is bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbijbehorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag heeft als doel erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Nederland kent een aantal Werelderfgoedsites, waarvan de Hollandse Waterlinie er één van is. 

Restauratie Nieuwe Hollandse Waterlinie

De afgelopen vijftien jaar zijn alle restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerestaureerd en hebben ze een nieuwe bestemming gekregen. Zo is Fort Everdingen nu een bijzondere pleisterplaats voor campers en is er een brouwerij voor speciaalbieren gevestigd. Sinds 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed. De 10 kilometer lange Diefdijklinie in Vijfheerenlanden van Everdingen tot Leerdam is daar een authentiek bewaard onderdeel van. Op de fiets valt aan weerszijden van deze markante dijk van alles te ontdekken uit diverse perioden van de Hollandse Waterlinie. Met forten uit 1845 en 1880, geschutsbatterijen uit 1870 en 1905 en talloze groepsschuilplaatsen en bunkers uit 1940.

Ontdek de Waterlinies - Wandel- en fietsroutes langs Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie