Lid Raad van Toezicht

De organisatie
Tussen de rivieren Lek en Linge vind je een prachtig stuk authentiek Nederland dat samenvalt met de gemeente Vijfheerenlanden (VHL). Steeds meer mensen komen af op de polders, uiterwaarden, dijken, molens en boerderijen om er te fietsen, wandelen, of varen. En natuurlijk bezoeken ze ook de historische steden Leerdam en Vianen. In 2022 is op initiatief van de gemeente VHL, die als subsidieverstrekker ook de belangrijkste financier is van de stichting, de nieuwe gebiedsmarketingorganisatie Tussen Lek & Linge gestart. Samen met de al bestaande merken Vrijstad Vianen en Glasstad Leerdam is er een integrale merkstrategie ontwikkeld waarbij de steden zijn verbonden met het buitengebied.

Onze ambitie is dat mensen bewust kiezen voor Tussen Lek & Linge, waarbij de merkwaarden ‘verbindend’, ‘aandachtig’ en ‘bezield’ ons uitgangspunt zijn. We richten ons daarbij zowel op bezoekers als op bewoners en bedrijven.

Om slagvaardig te kunnen werken is gekozen voor een stichting met een directeur-bestuurder en een toezichthoudend orgaan. De drie belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn toezicht, advisering en controle.
 

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Tussen Lek & Linge bestaat uit 5 leden. Uit zijn midden kiest de raad een voorzitter en secretaris. Naast toezichthouder is de raad ook werkgever van de directeur-bestuurder. De leden van de raad worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 keer per jaar en komt indien de situatie dat vraagt vaker bijeen. Bij de vergaderingen is ook de directeur-bestuurder aanwezig.

De vacature
Er is een vacature voor een lid Raad van Toezicht. We zoeken een lid dat:

  • Binding heeft met het werkgebied van de stichting;
  • Beschikt over een relevant netwerk;
  • Affiniteit heeft met de toeristische sector;
  • Maatschappelijk betrokken is;
  • Bestuurlijk inzicht heeft en in staat is kritisch naar de eigen rol te kijken;
  • Mee kan denken met de directeur-bestuurder en betekenisvolle adviezen kan geven;
  • Kennis/expertise heeft van kunst en cultuur.

Een divers samengestelde raad vinden we belangrijk. Daarom wegen we bij gelijke geschiktheid persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, gender en cultuur van kandidaten mee. De functie is onbezoldigd.

Informatie
Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Joyce Roskamp, directeur-bestuurder ad interim: directeur@bezoeklekenlinge.nl/06-82040816. U kunt ook de website bezoeken: www.bezoeklekenlinge.nl. Voor meer informatie over de vacature of om te solliciteren kunt u zich wenden tot Elsbeth de Jong-Verweij, secretaris van de Raad van Toezicht, e.jong13@gmail.com /06-31956314.

Vrijwillig gastheer/-vrouw

Sta jij altijd klaar met een glimlach, zit gastvrijheid in je bloed en wil je ons helpen om Tussen Lek & Linge op de kaart te zetten? VVV Leerdam en VVV Vianen zoekt gastheren en -vrouwen om te helpen in de winkel.

Ben jij die trotse en enthousiaste ambassadeur die niet mag ontbreken? Neem dan contact op via info@bezoeklekenlinge.nl. Dan maken we, geheel vrijblijvend, een afspraak om nader kennis te maken.

Neem contact op