Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd

Contact

Dorpsstraat 48
Schoonrewoerd
Plan je route

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd begint in het jaar 1888. Men was het niet eens met de gang van zaken in de Nederlands Hervormde Kerk en ging op zoek naar een plaats om afzonderlijke godsdienstoefeningen te gaan houden. Antonie Kool stelt zijn schuur hiervoor beschikbaar op Overheicop, het is dan 1889.

De volgende stap was het vinden van bouwgrond, het liefst in het centrum van het dorp, om …

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd begint in het jaar 1888. Men was het niet eens met de gang van zaken in de Nederlands Hervormde Kerk en ging op zoek naar een plaats om afzonderlijke godsdienstoefeningen te gaan houden. Antonie Kool stelt zijn schuur hiervoor beschikbaar op Overheicop, het is dan 1889.

De volgende stap was het vinden van bouwgrond, het liefst in het centrum van het dorp, om een eigen kerk te bouwen. Er werd een stuk grond aangekocht aan de Dorpsstraat voor FL 3.650,-, voor bijna 90 cent per vierkante meter. Er wachtte echter een grote teleurstelling. Burgemeester en Wethouders van Schoonrewoerd wezen het verzoek af een kerkgebouw te stichten. Het was een verstoring van de orde, men sprak van hinder en stoornis. In hoger beroep werd het besluit van B&W nietig verklaard. Wel moest de kerk net zo ver van de openbare weg af staan als de Ned. Hervormde Kerk.

In 1890 werd gestart met de bouw van de kerk, een Neoromaanse zaalkerk zonder toren. De architect was R. Barneveld uit Vreeswijk en de aannemer G. Schouten uit Vianen. De aanneemsom bedroeg Fl. 13.980,- . De kerk werd in gebruik genomen op 27 januari 1891 en is tot op de dag van vandaag in gebruik. Omdat er genoeg ruimte was op het terrein werd er eveneens een school met schoolwoning gebouwd. De school werd in 2014 opgeheven wegens een gebrek aan leerlingen.

Locatie