Lekdijk

Contact

Lekdijk
4131 HA Vianen
Plan je route

Met de ontginning van het veengebied in de 11e eeuw in de omgeving van het huidige Vianen, wordt ook de Lek bedijkt. Bij de aanleg van de Lekdijk gebruikt men een bestaande stroomrug, waardoor de dijk een eindje van de rivier af komt te liggen. De dijk is niet alleen een verdedigingslinie tegen het water, hij biedt ook mogelijkheden voor woningbouw. Gelijk vanaf de 11e eeuw vestigen verschillende boeren, landarbeiders en handwerkslieden zich langs de dijk.

In de 13e eeuw komt het watermanagement weer hoog op de agenda te …

Met de ontginning van het veengebied in de 11e eeuw in de omgeving van het huidige Vianen, wordt ook de Lek bedijkt. Bij de aanleg van de Lekdijk gebruikt men een bestaande stroomrug, waardoor de dijk een eindje van de rivier af komt te liggen. De dijk is niet alleen een verdedigingslinie tegen het water, hij biedt ook mogelijkheden voor woningbouw. Gelijk vanaf de 11e eeuw vestigen verschillende boeren, landarbeiders en handwerkslieden zich langs de dijk.

In de 13e eeuw komt het watermanagement weer hoog op de agenda te staan. Aan het begin van de eeuw wordt de veenontginning naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid naar de Everdingse eng, waardoor de afwatering zwaarder wordt belast. Verschillende overstromingen, stormvloeden en aanhoudende wateroverlast door inklinking van de bodem zorgen voor grote problemen in het hele gebied. In 1284 komen de vijf autonome heren die in het gebied regeren bijeen in de kerk van Everdingen om samen het watermanagement en het dijkonderhoud op te pakken. Ze voegen verschillende losse dijken samen tot een aaneengesloten Lekdijk en verhogen deze. Aan deze samenwerking tussen de vijf heren dankt het gebied zijn naam Vijfheerenlanden. Met de dijkverbeteringen neemt ook de bewoning toe en groeit Everdingen verder uit.

Lees ook Cope ontginningen, Boerderij Essensteyn, Boerderij Rustenburg, Burcht Vianen, Dorpskern Everdingen en Lekbrug

Locatie