Dorpskern Zijderveld

Contact

Dorpskern Zijderveld
Dorpsweg 4
4122 GG Zijderveld
Plan je route

Net als veel andere dorpen en steden in de regio is Zijderveld in de middeleeuwen ontstaan. Het dorp is gebouwd op een kruising van zijdewendes: kades van de cope-ontginningen. De middeleeuwse kerk en het dorpscentrum liggen op een van nature hoger, en daardoor droger gelegen stuk land. Om wateroverlast door de inklinking van de bodem tegen te gaan, zijn veel huizen en boerderijen op kunstmatige verhogingen of terpen gebouwd. Tot de twintigste eeuw blijft de plattegrond van het dorp vrijwel onveranderd. Tegenwoordig is er nog weinig terug te vinden van de historische bebouwing. Nieuwbouw en de aanleg van de rijksweg tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch in 1936 transformeren het dorp. Zo verandert de centrale Dorpsweg in een doodlopende straat.

Hoewel het dorp Zijdervel…

Net als veel andere dorpen en steden in de regio is Zijderveld in de middeleeuwen ontstaan. Het dorp is gebouwd op een kruising van zijdewendes: kades van de cope-ontginningen. De middeleeuwse kerk en het dorpscentrum liggen op een van nature hoger, en daardoor droger gelegen stuk land. Om wateroverlast door de inklinking van de bodem tegen te gaan, zijn veel huizen en boerderijen op kunstmatige verhogingen of terpen gebouwd. Tot de twintigste eeuw blijft de plattegrond van het dorp vrijwel onveranderd. Tegenwoordig is er nog weinig terug te vinden van de historische bebouwing. Nieuwbouw en de aanleg van de rijksweg tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch in 1936 transformeren het dorp. Zo verandert de centrale Dorpsweg in een doodlopende straat.

Hoewel het dorp Zijderveld uit de middeleeuwen stamt, is het gebied al veel langer door mensen bewoond. Tijdens archeologische opgravingen zijn er sporen van hekken en boerderijen uit de bronstijd en ijzertijd gevonden. Ook de naam Zijderveld verwijst naar een oudere geschiedenis. Eeuwenlang werd een ‘veld’ gebruikt als naam voor een gebied waar boeren bessen en vruchten verzamelden en waar ze hun varkens eikels lieten zoeken (laten eikelen). Vanaf de 13e eeuw is een veld de naam voor de eerste akkers.

Lees ook Kerk Zijderveld, Zijderveldselaan, Cope ontginningen, Buurtschap Helsdingen en Griendenlandschap - Bolgarijnse bos.

Locatie