Een indrukwekkend massagraf

Het kwam in 2020 wereldwijd in het nieuws: de vondst van een massagraf in Vianen. Bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht kwamen ineens menselijke skeletresten tevoorschijn. Aanvankelijk dacht men dat het om een paar skeletten ging, maar al snel bleken er 82 lichamen in de grond begraven. Het gaat waarschijnlijk om Britse soldaten die in de 18 de eeuw stierven in een veldhospitaal dat in Kasteel Batestein was ingericht. De soldaten vochten naar alle waarschijnlijkheid in de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797). In het graf werden allemaal mannen gevonden, met de gemiddelde leeftijd van 26,5 jaar. Onderzoekers concluderen dat zij, na een leven vol ontberingen en armoede als soldaat, stierven in het veldhospitaal en anoniem werden begraven. Kasteel Batestein werd na een brand in de 17e eeuw gesloopt. Nog wel te zien is de overgebleven Hofpoort, die nu een verbinding vormt van de Lekdijk met de binnenstad.