Grote Kerk Leerdam

De laat pseudobasilicale kruiskerk met ingebouwde romaanse toren werd in de 13e eeuw gebouwd. Bijna zeven eeuwen luiden de klokken in dezelfde toren de samenkomst der gelovigen in. De kerk is een rijksmonument en wordt gebruikt door de Hervormde Gemeente Leerdam.

Doopkapel

Aan de Westzijde van de Zuidbeuk is een grote ronde boog gemetseld, dit was vroeger de ingang van de doopkapel. Tijdens afgravingen in 1994, bij het opknappen van het plein rondom de kerk, kwam de fundering van de doopkapel bloot te liggen. De fundering is daarna weer tot boven het maaiveld opgebouwd en is zichtbaar aan de westzijde van de kerk. Het is goed mogelijk dat deze doopkapel gesloopt is tijdens restauratiewerkzaamheden in 1860 – 1863. Na de Reformatie vindt de doopplechtigheid plaats in de Viering.

Grafstenen in de Grote Kerk

Velen vonden …

De laat pseudobasilicale kruiskerk met ingebouwde romaanse toren werd in de 13e eeuw gebouwd. Bijna zeven eeuwen luiden de klokken in dezelfde toren de samenkomst der gelovigen in. De kerk is een rijksmonument en wordt gebruikt door de Hervormde Gemeente Leerdam.

Doopkapel

Aan de Westzijde van de Zuidbeuk is een grote ronde boog gemetseld, dit was vroeger de ingang van de doopkapel. Tijdens afgravingen in 1994, bij het opknappen van het plein rondom de kerk, kwam de fundering van de doopkapel bloot te liggen. De fundering is daarna weer tot boven het maaiveld opgebouwd en is zichtbaar aan de westzijde van de kerk. Het is goed mogelijk dat deze doopkapel gesloopt is tijdens restauratiewerkzaamheden in 1860 – 1863. Na de Reformatie vindt de doopplechtigheid plaats in de Viering.

Grafstenen in de Grote Kerk

Velen vonden in de loop der eeuwen in en buiten deze kerk een laatste rustplaats. Van de zerken die in de kerk aanwezig waren zijn er bij de aanpassing van het kerkgebouw in 1862 veel verdwenen en stuk geslagen. Ook tijdens de beeldenstorm en de Franse revolutie is er veel vernield. Bij de restauratie van de kerk in 1958 tot en met 1960 zijn een aantal grafstenen weer in de nieuwe vloer teruggebracht als blijvende herinnering aan degenen die hier in of bij de kerk begraven zijn.

Tien Gebodenbord

Het bord is in 1698 geschonken door Koning-stadhouder Willem III en Mary. Hun Koningschap van Engeland en Schotland begon op 12 februari 1689. Op het bord is het wapen van Willem te zien mede als een eenhoorn en een leeuw. De leeuw is het teken van Engeland en de eenhoorn van Schotland. Willem III was graaf van Leerdam, verkreeg het collatierecht (recht van benoeming) en voerde het eigenlijke gezag uit in de Leerdamse kerk.

Locatie