Dorpskern Everdingen

Contact

Dorpskern Everdingen
Bingse Boogaard 17
4121 EB Everdingen
Plan je route

Het dorp Everdingen is waarschijnlijk ontstaan op een smalle oeverwal aan de Lek. De eerste cultivering van het landschap ontstond tussen de 11e en 13e eeuw en past binnen de opzet van de cope-ontginningen. Het dorp is langs de Lekdijk en de Graaf Huibertlaan in een T-vorm gegroeid. Middenin het dorp staat de middeleeuwse dorpskerk, die in de 13e eeuw gesticht is.

De naam Everdingen gaat zeker terug tot de 13e eeuw. In 1284 komen de Vijf Heren van de latere Vijfheerenlanden in de kerk van Everdingen bij elkaar om afspraken te maken over de afwatering van het veen en het dijkonderhoud. Het gebied wordt geregeerd door het geslacht Van Everdingen. Zij zijn waarschijnlijk verwant aan de Van Beusichems en hebben hun naam afgeleid van het dorp.

In de 14e eeuw v…

Het dorp Everdingen is waarschijnlijk ontstaan op een smalle oeverwal aan de Lek. De eerste cultivering van het landschap ontstond tussen de 11e en 13e eeuw en past binnen de opzet van de cope-ontginningen. Het dorp is langs de Lekdijk en de Graaf Huibertlaan in een T-vorm gegroeid. Middenin het dorp staat de middeleeuwse dorpskerk, die in de 13e eeuw gesticht is.

De naam Everdingen gaat zeker terug tot de 13e eeuw. In 1284 komen de Vijf Heren van de latere Vijfheerenlanden in de kerk van Everdingen bij elkaar om afspraken te maken over de afwatering van het veen en het dijkonderhoud. Het gebied wordt geregeerd door het geslacht Van Everdingen. Zij zijn waarschijnlijk verwant aan de Van Beusichems en hebben hun naam afgeleid van het dorp.

In de 14e eeuw vormt Everdingen, met het daarbij gelegen kasteel Everstein, samen met Gasperden (het huidige Hagestein) een belangrijk strategische vesting in de Arkelse linie. In 1405 wordt kasteel Everstein, net als kasteel Hagestein, volledig verwoest. In de daaropvolgende eeuwen gaat de exacte locatie van het kasteel verloren. Over het algemeen wordt aangenomen dat het kasteel buitendijks bij de kruising van de Lekdijk en de Graaf Huibertlaan lag.

Lees ook Dorpskern Hagestein, Fort Everdingen, Boerderij Rustenburg, Boerderij Essenstein, Cope ontginningen en Kerk en pastorie Everdingen.

Locatie