Kapel Helsdingen

Contact

Kapel Helsdingen
Helsdingense voorweg
4133 NC Vianen
Plan je route

Op de splitsing van de Helsdingse Voor- en Achterweg ligt de voormalige kapel van het Buurtschap Helsdingen. Vermoedelijk is deze kapel in de 12e of 13e eeuw gesticht door de benedictijner monniken van de St. Laurentiusabdij in Oostbroek, Utrecht. De monniken van deze abdij kennen een zeer strenge discipline, waardoor er ook wel gesproken wordt over een carcer ordinis: een kerker van de kloosterorde. Deze monniken verbouwden de grond voor het moederklooster en organiseerden de ontginningen. Waarschijnlijk bouwden ze ook kort na hun vestiging een kapel in Helsdingen.

Zeker is dat deze monniken in 1297 in Helsdingen een curtisĀ (een dorp of een boerderij) in Helsdingen ex…

Op de splitsing van de Helsdingse Voor- en Achterweg ligt de voormalige kapel van het Buurtschap Helsdingen. Vermoedelijk is deze kapel in de 12e of 13e eeuw gesticht door de benedictijner monniken van de St. Laurentiusabdij in Oostbroek, Utrecht. De monniken van deze abdij kennen een zeer strenge discipline, waardoor er ook wel gesproken wordt over een carcer ordinis: een kerker van de kloosterorde. Deze monniken verbouwden de grond voor het moederklooster en organiseerden de ontginningen. Waarschijnlijk bouwden ze ook kort na hun vestiging een kapel in Helsdingen.

Zeker is dat deze monniken in 1297 in Helsdingen een curtisĀ (een dorp of een boerderij) in Helsdingen exploiteerden. In 1306 gaat de pacht van deze grond over naar de Heren van Vianen voor honderdvijftig pond en twee zalmen per jaar. De datering van de kapel van Helsdingen is minder duidelijk. Geen enkele vroege bron noemt een kapel of kleine kerk in Helsdingen. Hierdoor is de algemene opvatting dat deze kapel ouder is dan de Grote Kerk van Vianen niet aan te tonen. Een vergelijking van het metselwerk tussen beide kerken wijst erop dat de huidige kapel in de 15e eeuw gebouwd is. Tegenwoordig is de kapel omgebouwd tot een woning.

Lees ook Cope ontginningen, Buurtschap Helsdingen en Grote kerk Vianen.

Locatie