Kampeerbosje

Het Kampeerbosje was oorspronkelijk een populieren-geriefbosje en is nu geschikt gemaakt als kampeerterrein. Bij de aanleg is gezocht naar een combinatie van inpassing in het omringende landschap, een eigentijdse vormgeving van de gebouwen en het gebruik van milieuvriendelijke en streekeigen materialen.

Locatie