Viaanse Bos

Contact

Middelwaard
Vianen
Plan je route

Het Viaanse Bos valt direct op vanaf de Lekbrug bij Vianen. Voor 1950 bestond het hoofdzakelijk uit grienden met wilgen en zwarte elzen. Tegenwoordig bestaat het voornamelijk uit wilgengriend met populieren, elzen en rietstroken. In de slootjes komt waterviolier voor; dit duidt op de aanwezigheid van kwelwater. Omvorming tot een gemengd vochtig loofbos met griendjes en lanen en de typerende flora, heeft de rijke zangvogelstand vergroot. Daarnaast is er een belangrijke populatie kamsalamanders.

Locatie