Natuurgebied ‘De Grote Wielsloot’

Contact

Tiendweg
4142 EJ Leerdam
Plan je route

Tussen de Lingedijk en de Tiendweg ligt natuurgebied ‘De Grote Wielsloot’. Het natuurgebied is 26 hectare groot en het leefgebied van de heikikker en allerlei andere beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bittervoorn en de kleine watersalamander. De aanleg van dit ‘unieke natuurgebied’ is min of meer uit nood geboren. Bij het maken van de plannen voor de nieuwe wijk Broekgraaf bleek dat hier heikikkers en rugstreeppadden voorkwamen; beschermde dieren volgens de Flora- en Faunawet. Ter compensatie was de gemeente verplicht een groot natuurgebied aan te leggen.

In het gebied zijn greppels en poelen gegraven en natuurvriendelijke oevers, takkenrillen en boomstronken aangelegd. Je kunt door het gebied wandelen en fietsen door het Libellepad te volgen. Geniet van de rust op een van de bankjes of laat je informeren over de ‘bewoners’ van het gebied middels de informatiepanelen.

Locatie